⚪ คิดถึงเธอ

posted on 24 Feb 2017 17:19 by sarate2010

 

 
 เวลาแปรเปลี่ยนไป..เปลี่ยนใครบ้าง
สิ่งแตกต่างข้างกายจากหลายด้าน
เข็มยาว-สั้นวิ่งซนอยู่บนลาน
วัฏฏะธารเวลาที่คลาไคล

คนนับล้านชิงแย่งเมืองแสงสี
แตกต่างที่มุมมองของนิสัย
ผู้รอนแรมเพื่อหวังฝันยังไกล
ท้อยามใดใจจึงคิดถึงเธอ

ควันไอเสียไอดินกลิ่นแตกต่าง
ไฟตะเกียงสีจาง..นึกถึงเสมอ
ความชัดเจนสิ่งหวังยังพร่าเบลอ
ได้พบเจอหลายอย่างยิ่งต่างกัน

เวลาแปรเปลี่ยนไป..เปลี่ยนใครบ้าง
บนเส้นทางไขว่คว้าเพื่อความฝัน
คิดถึงเธอเสมอมาทุกคืนวัน
หัวใจฉันยังคงความมืดมน

---สะเลเต---