⚪ ป่าในความฝัน

posted on 25 Jan 2017 10:07 by sarate2010

 

ขอบคุณภาพจากอินเทอร์เน็ต

นกสีเหลืองเกาะบนกิ่งต้นคูน
คีรีบูนเจื้อยแจ้วแว่วเสียงใส
เคียงคลอคู่เกาะพักหลักกิ่งไม้
ยากมีใครเขาพรากต้องจากกัน

สำหรับเราไร้หวังกระทั่งคิด
ปีกอยากสัมผัสแสงอาทิตย์..สิทธิ์แค่ฝัน
เพียงฟลูออเรสเซนต์เห็นอยู่นั้น
โครงเหล็กกั้นกรงสนิทเหมือนปิดตาย

เสียงร้องเรา..เขาสั่งโดนบังคับ
โก่งคอรับขับขานเพื่อการขาย
ผลประโยชน์ต่อปีมีมากมาย
ปล้น,ทำลายอิสระ...คงเพลิดเพลิน

มองเราเพียงสินค้าเชิงพาณิชย์
เขากักขังรั้งชีวิตไม่คิดเขิน
สินค้าขายถ่ายมือรับคือเงิน
จึงมองเมินดีงามผ่านข้ามไป

คืนสู่ป่า?คงเป็นเช่นความฝัน
ปีกเรานั้นนานเขยื้อนยากเคลื่อนไหว
คงหมดสิทธิ์คิดบิน ณ ถิ่นใด
คืนพงไพร..เคียงคู่อยู่กับเธอ

---สะเลเต---