⚪ ใบไผ่กับสายฝน

posted on 03 Oct 2016 16:23 by sarate2010

 

 

  
หมอกเรื่อจางลางเลือนเยือนอีกคราว
ควันสีขาวเคล้าชุ่มคลุมยอดไผ่
ลมฝนเย็นลอยล่องละอองไอ
เกาะก้านใบกิ่งรอบหวังครอบครอง

ลมพัดผ่านเคลื่อนซ้ำ..นำไปสู่
จังหวะไผ่ไหวลู่เสียงกู่ก้อง
ร้างความสุขทุกช่วงท่วงทำนอง
เนื้อเพลงร้องระบายคล้ายทุกข์ทน

ทุกทุกท่วงทำนองเรียกร้องขอ
แผ่วจากกอก้านไผ่ทั้งใบต้น
สายลมฝนเถือถูลู่ล้อจน-
เรียกร้องขอหลายหนปนวิงวอน

ใบเกินต้านลมลู่ตกสู่พื้น
ต้นแข็งขืนหักโค่น..เลือกโอนอ่อน
บทเพลงไผ่ครวญพร่ำคำอาทร
ลำนำซ่อนโศกเศร้าคราวต้องลม

---สะเลเต---