⚪ ครึ่งทางฝัน

posted on 23 Sep 2016 16:47 by sarate2010

ผู้เดินทางมาถึง....ครึ่งทางฝัน
เฝ้ารอวันฉันหวัง ฟ้ า ห ลั ง ฝ น
ชีวิตผ่านม่านเทาทึมเคล้าปน
ครึ่งฝันตนอย่ากลัวบอกหัวใจ

ผู้รอความคอยหวังเยือนครั้งนี้
ฟ้าเปลี่ยนสีสาดแสงแห่งวันใหม่
เฉกพฤกษาฉ่ำฝนหล่นรดใบ
ความแห้งผากจากไปในครานั้น

ทนเฝ้ารอทำได้แค่ไขว่คว้า
เข็มเวลาเคลื่อนผ่านม่านหมอกกั้น
สุดปลายมือยื้อมาหาสักวัน
หวัง..เสี้ยวฝันเพียงซีกอีกไม่นาน

ฟ้าหลังฝนหล่นเยือนเหมือนเข้าข้าง
ฟ้ากระจ่างใจตนพ้นหมอกม่าน
ผู้รอคอยความฝันจากวันวาน
^_^ อ ม ยิ้ ม ผ่ า น ธ า ร ฝ น หลังหล่นโปรย

แกงเขียวหวาน

 

"เมล็ดพันธุ์ความฝัน"
ใช้วันเวลาเพื่อเพาะบ่ม เพื่อจะแตกหน่อต่อยอดความฝันที่งดงาม
ทนรอวันที่ฝนมาเยือนเหมือนเมล็ดพันธ์ุไม้ทั่วๆไป ความชุ่มชื่นที่ได้รับอย่างเหมาะสม
ก็พร้อมที่จะแตกหน่อผลิใบออกดอกผล ให้สมกับที่เราเฝ้าคอย ^_^