⚪ ในสายลม

posted on 29 Aug 2016 20:25 by sarate2010

 

 


อ้างว้าง..ท่ามกลางผู้คน
มองสายฝนพร่างพรูรู้สึกเหงา
ชัดเจนความทรงจำภาพวันเก่า~เก่า
แสงสว่างแห่งหวัง ท อ ด เ ง า ส่อเค้าอับปาง

ใจหนาวเย็นมองสายฝนหล่นโปรยปราย
ลมช่วยพัดความเดียวดาย...ออกไปบ้าง
ความหวังอันริบหรี่ที่ปลายทาง
อยู่ท่ามกลางการรอคอยสายลมนั้น...ทุกวินาที

แสงแห่งหวัง ท อ ด เ ง า หักเหช่วงเวลา
ถึงเวลาแล้วสินะท้องฟ้า...แปรเปลี่ยนสี
สายลมพัดพาผู้ปรารถนาดี
เปลี่ยนความรู้สึกฉันที่มี...เมื่อเจอเธอนั้น

ขอบคุณสายลมฝนกวักโบก..โชคชะตา
พั ด พ า ใ จ เ ธ อ ม า ใกล้~ใกล้ฉัน
สัมผัสคำว่า"อบอุ่น"ยามโลกหมุนรอบใจกันและกัน
ลืมคำว่า"อ้างว้าง"ยามมอง ฝ น ห ล่ น โ ป ร ย ปราย

---สะเลเต---

 

ประเภท...กลอนเปล่า

กลอนเปล่า หรือกลอนอิสระ  คือคำประพันธ์ที่ไม่มีข้อบังคับทางฉันทลักษณ์

 ขอบคุณภาพจากอินเทอร์เน็ต