ถนนสายฝัน

posted on 24 Aug 2016 17:42 by sarate2010

 

ขอบคุณภาพจาก http://img.fotocommunity.com

เดินทางสู่ถนนคนช่างฝัน
แสงตะวันส่องทางอยู่ข้างหน้า
ยามขึ้น-ลง..สลับเวียนเปลี่ยนเวลา
ท่องเที่ยวข้ามท้องฟ้าดูปลาดาว

เก็บคืนวันนั้นใส่ในกระเป๋า
กอบทรงจำของเราเท้าย่างก้าว
กลิ่นดอกไม้ป่าโปร่งโยงเรื่องราว
เกล็ดน้ำค้างพร่างพราวเอาเก็บไว้

ดอกหญ้าไม่สักนิดคิดอ่อนล้า
ลมพัดพา....ลู่ตามเกินห้ามไหว
นักเดินทางเก็บงำกำลังใจ
หยิบมาใส่กระเป๋าเฝ้าเตือนตน

ยั ง ย า ว ไ ก ล เดินทางคนช่างฝัน
จุดหมายนั้นจากนี้ที่เริ่มต้น
เปี่ยมรอยยิ้มปริ่มน้ำตามาปะปน
ย่างก้าวบน...ถนนนามความเป็นจริง

แกงเขียวหวาน

 ---------------------------------