น้ำค้างกับดอกหญ้า

posted on 25 Nov 2010 09:42 by sarate2010

 

 

น้ำค้างฝากคำบอกถึงดอกหญ้า
คำสัญญาวานซืนยื่นฝากให้
เช้าเย็นเยือนจนสายลับหายไป
ชิดดอกใบกิ่งก้านเช่นวานวัน

อรุณเยือนเคลื่อนครอบ ที่ขอบฟ้า
แวะเวียนมาหาเธอ...เจอกับฉัน
ริมไหล่ทางสร้างสุขทุกคนนั้น
ต่างมีกันใครมองต้องภิรมย์

เด่นชวนมอง"ดอกหญ้าค่าใช่ต่ำ"
จงเชื่อคำ..ย้ำเสมอเธองามสม
ถึงไร้กลิ่นสิ้นหอมพร้อมชื่นชม
ปลดปล่อยหล่มความคิดเบนทิศทาง

แสงตะวันลับลาขึ้นมาใหม่
มีเพียงฉันอยู่ใกล้ไม่เหินห่าง
จวบสายเยือนจึงพรากจากน้ำค้าง
ชิดเคียงข้างเช้าเย็นเช่นวันนี้

---สะเลเต---