⚪ หลวงพ่อปาน

posted on 12 Sep 2017 13:10 by sarate2010

"หลวงพ่อปานวัดบางนมโค"

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 ---------